Oblaganja vertikalnih površina …

THIN SET

THIN SET je posebna tehnologija oblaganja vertikalnih površina u svemu prema standardima Bomanite korporacije. Ova tehnologija savršeno “prijanja” uz stubove, zidove, šankove i ostale vertikalne elemente u enterijeru i eksterijeru. Oblaganje betonom upotrebom thin set tehnologije je efikasno i lako, ekonomično i brzo, i u svemu prati oblaganje horizontalnih površina štampanim betonom u izboru palete boja i tekstura. Ova pogodnost je idealna za ostvarivanje jednog celovitog arhitektonskog prostora, uz stalnu mogućnost kombinovanja i usaglašavanja materijala za oblaganje.